ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວນ້ຳເງິນ PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວນ້ຳເງິນ

 

Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder


Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder

ຜົງວຸ້ນ (ສຳລັບເຮັດເຂົ້າໜົມ) ກາ ນາງເງືອກ ປະສົມໄດ້ກັບນ້ຳແລະນ້ຳຕານລວມ 6 ກກ. ທຽບເທົ່າປະມານຖ້ວຍເຂົ້າທຳມະດາ 20 ຖ້ວຍ

Nutrition
Energy Value Kcal / 100 gm. 60
Protein (N x 6.25) % 0.3
Fat (lipids) % <0.1
Raw Fiber % 0.6
N.N.E. % 80.4
Dietary Fiber % 65.5
Sodium % <0.4
Potassium % <0.09
Calcium % <0.4
N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, corresponds to the carbohydrates and others related components.
Analysis according to Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999
Revised: June, 2003

Blue-green Pearl Mermaid Brand Agar Powder
Pearl Mermaid Brand Agar Powder size 50 grams are mixed with water and sugar 6 kg equivalent to about 20 bowls of rice.
Nutrition
Energy Value Kcal / 100 gm. 60
Protein more info (N x 6.25) % 0.3
Fat (lipids) % <0.1
Raw Fiber % 0.6
N.N.E. % 80.4
Dietary Fiber % 65.5
Sodium % <0.4
Potassium % <0.09
Calcium % <0.4
N.N.E. Non Nitrogenous Extractive, corresponds to the carbohydrates and others related components.
Analysis according to Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemist, AOAC, 16a. Edition, 1999
Revised: June, 2003

 

CONTACT US

PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.

Address
54/1 Chareon Nakorn 39, Bang Lum Phu, Klong San, Bangkok 10600 THAILAND.
Phone
+66 2862 4894
E-mail
patanasin@agarmermaid.com

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ຜົງວຸ້ນການາງເງືອກສີຂຽວນ້ຳເງິນ PATANASIN ENTERPRISE LTD., PART.”

Leave a Reply

Gravatar